Fragment nazwy lub kodu jednostki:      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Kod jednostki Nazwa jednostki
1M1 Centrum Biostruktury
1M10 Klinika Medycyny Paliatywnej
1M11 Katedra Patomorfologii
1M111 Zakład Patomorfologii
1M112 Zakład Biologii i Genetyki Nowotworów
1M12 Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
1M13 Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych CB
1M14 Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii
1M15 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
1M17 Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek
1M19 Zakład Immunologii
1M20 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
1M22 Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii
1M24 Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
1M3 Katedra Medycyny Społecznej
1M33 Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
1M4 Katedra i Klinika Dermatologiczna
1M4P Pracownia Immunodermatologii
1M5 Klinika Neurochirurgii
1M6 Klinika Rehabilitacji